Po potresu lahko tudi zagori!

Požar je pogost pojav po potresu. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov pred potresom in po njem lahko sami zmanjšate možnost za nastanek požara in tako preprečite še večjo škodo.

Kako lahko zmanjšate možnost nastanka požara po potresu:
  • poučite se o splošnih preventivnih ukrepih za preprečevanje požara;
  • v gospodinjstvu preverite, kje in kako se izklopita plin in elektrika;
  • če ste odsotni dalj časa, zaprite ventil plinske jeklenke in izklopite naprave iz električnega omrežja;
  • varno shranite vnetljive tekočine in nevarne snovi;
  • priporočamo, da imate v gospodinjstvu vsaj en gasilnik in se ga naučite uporabljati;
  • poskrbite, da so evakuacijske poti vedno proste in prehodne.
Plinska napeljava in naprave

Plinska napeljava se med potresom lahko poškoduje. Zaradi uhajanja plina lahko nastane velika nevarnost za eksplozijo ali požar.
Če vonjate plin, opazite poškodbe na napeljavi ali niste prepričani, če je z njo vse v redu:

  • zaprite glavni ventil (plinsko požarno pipo) oziroma ventil plinske jeklenke;
  • prezračite prostor;
  • ne uporabljajte odprtega plamena (ne prižigajte cigaret, vžigalic, vžigalnikov ipd.);
  • za razsvetljavo ne uporabljajte sveč, plinskih svetilk ali petrolejk, temveč baterijsko svetilko.

Po potresu naj plinsko napeljavo in naprave pred ponovno uporabo preveri strokovnjak.

Električna napeljava in naprave

Poškodovani električni vodniki so lahko pod napetostjo, zato je stik z njimi nevaren. Zaradi iskrenja in pregrevanja naprav lahko zagori, zato priporočamo, da po potresu izklopite glavno stikalo. Če tega ne morete, izklopite posamezne naprave iz električnega omrežja.
Tudi električna iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar, zato v prostoru, v katerem uhaja plin, ne prižigajte ali ugašajte luči ter ne uporabljajte telefona in hišnega zvonca.

Grelne in kurilne naprave

Če se med potresom poškodujejo grelne in kurilne naprave ali dimniki, lahko pride do požara, uhajanja ogljikovega monoksida in do zastrupitve. Po potresu naj jih pred ponovno uporabo preveri strokovnjak.

Razlitje vnetljivih tekočin

Med potresom se lahko razlijejo vnetljive tekočine (bencin, alkohol, kemikalije ipd.), zato jih hranite v zaprti embalaži skladno z navodili proizvajalca. V njihovi bližini zaradi možnosti hlapenja ne uporabljajte odprtega plamena oziroma orodja ali naprav, ki lahko povzročajo iskre.

Klic v sili 112

Če je do požara že prišlo in niste v nevarnosti, požar poskušajte omejiti in pogasiti sami s priročnimi gasilnimi sredstvi ali z ustreznim gasilnikom.

Če požara ne morete pogasiti, se umaknite na varno ter pokličite 112.

Vir: Besedilo je nastalo leta 2012 v projektu Oktober – mesec požarne varnosti. Vsebina je bila pripravljena na podlagi rezultatov raziskovalnega projekta POTROG: Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite. Izvajalci projekta: Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Inštitut za vodarstvo, d. o. o..
Vir: Besedilo je nastalo leta 2012 v projektu Oktober – mesec požarne varnosti.
Vir: Vsebina je bila pripravljena na podlagi rezultatov raziskovalnega projekta POTROG: Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite. Izvajalci projekta: Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Inštitut za vodarstvo, d. o. o..

Meni