Prostovoljno gasilsko društvo Stara Loka je bilo ustanovljeno leta 1900. Vodja te humane akcije je bil posestnik Franc Dolenc, ki je bil na občnem zboru tega leta izvoljen tudi za načelnika društva. Blagajniško in tajniško delo je prevzel Karl vitez Strahl, pravnik (lastnik starološkega gradu), za podnačelnika pa je bil izvoljen Janez Svoljšak (Francon).

V letu 2021 gasilsko enoto sestavlja 35 operativnih gasilcev, v društvo pa je včlanjenih preko 210 članov. Društvo sestavlja več sekcij, od mladine do veteranov, brez katerih ne bi dosegli tako visokega nivoja znanja in strokovnosti, kot ga te dni lahko pokažemo.

Vodstvo

Predsednik: Aljaž Kolman
Podpredsednik:
Martin Doljak
Tajnica: Špela Vodnik
Blagajnik:
Peter Tancek

Komisije

Predsednik komisije za mladino: Aleš Zoran
Predsednica komisije za članice:
Urška Pintar
Predsednik komisije za veterane:
Bernard Kožuh
Predsednik komisije za odlikovanja:
Anže Rebec

Kontakt

Predsednik: info@gasilci-staraloka.si
Poveljnik: poveljstvo@gasilci-staraloka.si
Blagajnik: racuni@gasilci-staraloka.si
Mladina: mladina@gasilci-staraloka.si

Meni