1 1
 
 
 


STATISTIKA ZA LETO 2015

V spodnjih tabelah je nekaj statističnih podatkov iz leta 2015. Razvidno je, da se gasilci ne srečujemo samo s požari, temveč je vse več tudi tehničnih intervecij, ki so posledica naravnih nesreč. Temu je primerno tudi izobraževanje in opremljanje gasilcev. Zaradi vse zahtevnejšega dela moramo tudi operativni gasilci vse več svojega prostega časa nameniti za razna izobraževanja in usposabljanja. Povprečno na leto operativni gasilec opravi okoli 180 prostovoljnih ur.

INTERVENCIJE

Vrsta intervencije
število
sodelujoči
ure
ČRPANJE VODE 5 21 25,7
DIMNIŠKI POŽAR 5 69 128,5
ODPIRANJE VRAT 2 18 8,0
ODSTRANJEVANJE OLJNIH MADEŽEV 1 4 2,0
ODSTRANJEVANJE NEVARNIH ŽIVALI (OSE, SRŠENI) 5 27 42,9
POMOČ REŠEVALCEM 2 16 10,0
POŽAR KONTEJNERJA 2 10 5,0
POŽAR NA OBJEKTIH ZA KMETIJSTVO, ... 1 13 56,6
POŽAR NA STANOVANJSKIH OBJEKTIH 5 62 67,7
POŽAR V INDUSTRIJI 3 38 80,2
POŽAR V NARAVI 5 30 23,9
TEHNIČNA POMOČ 5 24 31,8
REŠEVANJE ŽIVALI 1 5 13,3
LAŽNE PRIJAVE 2 14 6,2
ISKALNE AKCIJE 3 37 75,6
POŽAR NA PREVOZNIH SREDTVIH 2 25 13,1
NEVARNE SNOVI 1 11 15,4
NUS 1 12 27,2
SKUPAJ 51 436 633,1
Po delu dneva
število
sodelujoči
ure
Od 6h - 14h 12 126 185,7
Od 14h -21h 29 209 313,2
Od 21h - 6h 10 101 134,2
SKUPAJ 51 436 633,1
 

VAJE - IZOBRAŽEVANJA

vrsta aktivnosti
število
sodelujoči
ure
MEDDRUŠTVENE VAJE 6 90 499,5
DRUŠTVENE VAJE 3 28 138,0
IZOBRAŽEVANJA 41 237 1479,5
ČETRTKOVE AKTIVNOSTI 31 515 1148,0
SKUPAJ 81 870 3265,0
 

PROSTOVOLJNE URE (vsa dejavnost PGD)

vrsta članstva
sodelujoči
ure
Operativci 31 5.930,5
Rezervni operativci 4 43,2
Pripravniki 8 773,2
Mladina 17 206,4
Ostali člani 12 95,9
SKUPAJ   72 7.049,2
 
 
 
domov   |   o društvu   |  novice   |  operativa   |  mladina   |  fotogalerije   |  donatorji
PGD Stara Loka © 2011, št. obiskovalcev: 247.777