1 1
 
 
 


O INTERVENCIJAH

O začetku intervencije govorimo že ob klicu osebe, ki potrebuje pomoč ali nas želi obvestiti, da nekdo drug potrebuje pomoč, na Regijski center za obveščanje Kranj (številka 112). Po sprejemu prvih informacij operater na centru za obveščanje ugotovi, na katerem mestu se je dogodek pripetil in če je to na območju, ki ga pokriva Prostovoljno gasilsko društvo Stara Loka, aktivira pozivnike operativne enote PGD Stara Loka.

Operater pridobi potrebne podatke, ter če je potrebno oz. možno tudi svetuje glede nadaljnjih ukrepov. Kadar to predvideva načrt alarmiranja, aktivira tudi določene prostovoljne gasilske enote iz OGP Škofja Loka, ter druge enote, ki so potrebne na mestu intervencije (npr. policija, inšpekcijske službe, službe za sanacijo, upravljaci energetskih sistemov,...).Pomemben del intervencije predstavlja že vožnja na mesto intervencije, ter neposredno iskanje ter lociranje dogodka. Nadaljnje ukrepanje je odvisno od vrste dogodka, obsega dogodka in seveda zahtevnosti dogodka. Gasilska enota Stara Loka opravlja zelo širok spekter nalog na področju zaščite in reševanja. Na območju občine Škofja Loka opravljamo naloge gašenja požarov in reševanja ljudi, živali in premoženja, različne tehnične intervencije (porušitve delov zgradb, odpiranje vrat, zapiranje vode, odpiranje dvigal,...), reševanje in odpravljanje posledic po naravnih nesrečah, itd.Samo izvajanje nalog na mestu intervencije poteka po pravilih gasilske taktike. Vodja intervencije opravi ogled, zbira informacije, sprejema odločitve in izdaja povelja. V odvisnosti od vrste, obsega in zahtevnosti intervencije razporeja naloge formacijski enoti, ki ji poveljuje. Vozniki-strojniki vozijo in upravljajo z gasilskimi vozili, črpalkami in večjo tehniko, gasilci ob uporabi osebne in skupne zaščitne opreme opravljajo naloge gašenja in reševanja ter zaščite ljudi, živali in premoženja.

Skupni cilj je hiter in strokoven odziv na pomoč ljudem, ki našo pomoč potrebujejo, ker so se znašli v stiski, ker je ogroženo njihovo premoženje ali ker je ogroženo naše okolje.
 
 
 
domov   |   o društvu   |  novice   |  operativa   |  mladina   |  fotogalerije   |  donatorji
PGD Stara Loka © 2011, št. obiskovalcev: 247.787