1 1
 
 
 


Operativci

POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI V LETU 2015

Biti operativni gasilec ne pomeni biti samo član neke gasilske organizacije, vsaj v našem društvu temu že dolgo ni tako. Da imaš lahko status operativnega gasilca v naši enoti, moraš najprej zadostiti predpisom, ki nam nalagajo, da ima vsak operativni gasilec opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca. Poleg teh obveznosti pa mora vsak izmed operativnih gasilcev opraviti tudi dodatna izobraževanja na nivoju GZS, ter biti prisoten pri društvenih izobraževanjih, vajah ter ob rednih tedenskih srečanjih, kjer se redno pregleduje vsa gasilska oprema, vozila, izobražuje in ne nazadnje tudi druži. Samo na tak način lahko dosežemo primaren cilj operativne enote, ki je uspešno interveniranje. Da lahko dosežemo ta cilj je potrebno ogromno usposabljanj vsakega posameznika, ter vaj in izobraževanj celotne ekipe. S ponosom povem, da imamo preko 30 operativnih gasilcev, še pomembnejši podatek pa je, da lahko v roku dveh let pričakujemo vstop med operativne gasilce za dobro desetino pripravnikov, ki se že redno udeležujejo aktivnosti operativnih gasilcev.

V letu 2015 se je v naši enoti ponovno veliko izobraževalo, operativni gasilci so sodelovali pri izobraževanjih v okviru Gasilske Zveze Slovenije, kot so; Gašenje notranjih požarov – modul A, Gašenje notranjih požarov – modul B, Uporabnik dihalnih aparatov, obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca. Poleg tega so vsi vozniki, ki še niso imeli narejenega izobraževanja za strojnika le tega tudi opravili na tečaju za strojnika v okviru naše GZ. Ekipa pod vodstvom Aleša Strojana je zaključila z osnovnim tečajem varnega dela na višini in proti koncu leta pričela tudi z drugim nadaljevalnim delom. Člani ekipe za prvo pomoč so poleg rednih skupnih izobraževanj odšli tudi na strokovno izobraževanje v Novo mesto, kjer so skupaj s članicami Rdečega Križa Škofja Loka opravili kvalitetne priprave. Ravno tako je del ekipe sodeloval na Kampu Vizije Varnost, ki je bil v lanskem letu na sosednjem Hrvaškem. Tja so odšli s prikolico za množične nesreče in nudili pomoč reševalnim službam. V letu 2015 smo preko GPO Škofja Loka poslali na tečaj varne vožnje 12 operativnih gasilcev, ki so opravili tečaj z gasilskimi vozili in tako na najboljši način preizkusili kako se odzovejo naša vozila na razna zaviranja v sili s katerimi se občasno sreča vsak voznik intervencijskega vozila na nujni vožnji.

V sodelovanju z GPO in ostalimi reševalnimi službami smo sodelovali pri organizaciji in na sami skupni vaji gasilcev, reševalcev in Policije, ki je bila letos izvedena na objektu ob novi poljanski obvoznici. Vse tri službe smo preizkusile odzivnost in sodelovanje v primeru terorističnega napada in večjega števila poškodovanih oseb.

Za slab mesec nam je DRI odstopil svoj objekt, ki je namenjen rušenju, tako da smo lahko na tem objektu izvedli kar nekaj pravih gasilskih vaj in opazovali razvoj požara, ter praktično preizkusili različne tehnike gašenja v zaprtih prostorih. Nekaj takih vaj smo izvedli tudi skupaj z ostalimi gasilskimi enotami, en vikend pa so se nam pridružili celo gasilci iz pobratenega DVD Prečec iz sosednje Hrvaške.

Ogromno priprav in izobraževanj smo operativci opravili tudi ob pripravah na prevzem novih nalog in zadolžitev ob odprtju tunela Sten na novi poljanski obvoznici. Naša enota prevzema naloge portalnih gasilcev in ima v ta namen izobraženih preko 20 operativnih gasilcev za gašenje in reševanje v enocevnih predorih. Veliko prostovoljnih ur je bilo namenjeno temu, saj smo večkrat odšli na teren, da smo spoznali objekt, se seznanili z varnostnimi mehanizmi, nevarnostim, dostopi, namenskimi površinami za reševalne enote, načinu posredovanja, dostopnimi potmi. Vse te dejavnike smo pred samim odprtjem tudi praktično preizkusili na veliki reševalni vaji Sten 2015.

VAJE - IZOBRAŽEVANJA
število sodelujoči ure
MEDDRUŠTVENE VAJE 6 90 499,5
DRUŠTVENE VAJE 3 28 138,0
IZOBRAŽEVANJA 41 237 1479,5
ČETRTKOVE AKTIVNOSTI 31 515 1148,0
SKUPAJ 81 870 3265,0


Poleg vseh vaj in izobraževanj smo bili zelo aktivni tudi na preventivnem področju. Nadaljevali smo dobro prakso iz preteklih let in sodelovali pri evakuacijah na vzgojno izobraževalnih ustanovah na našem koncu. Pripravili smo prikaz naše dejavnosti otrokom iz vrtcev Najdihojca, Čebelica, Sončni žarek in Biba. V Vrtcu Čebelica smo z vodstvom vrtca pripravili nenapovedano evakuacijo, kjer so se pokazale velike težave zaradi neprimernosti prostorov in elementa presenečenja med zaposlenimi. Pripravili smo izobraževanje za učiteljski kolektiv Gimnazije Škofja Loka na temo evakuacije in tudi izvedli evakuacijo za celotni Šolski center na Podnu. Skupaj z gasilci iz sosednjih enot smo predstavili naše delovanje in tehniko na srednji strojni šoli. Na Osnovni šoli Ivana Groharja smo poleg pomoči pri evakuaciji organizirali tudi večjo gasilsko reševalno vajo, kjer so sodelovale sosednje gasilske enote, Reševalci, Reševalec motorist, Policija, Enota vodnikov reševalnih psov, ter Gorska reševalana služba. Vse te enote smo po končani vaji pripravile tudi delovne točke, kjer so si lahko osnovnošolci od bliže ogledali opremo in se seznanili z našim delom.

Za vse evakuacije smo pripravili analize in jih z odgovornimi pregledali, ter sprejeli ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Operativci smo si ogledali tudi prostore proizvodnjega obrata LTH Casting v Vincarjah, ter na Trati. Ta poteza se nam je kar hitro obrestovala, saj smo kmali za tem imeli dva k sreči manjša požara na tem nevarnem objektu.
Tradicionalno smo v mesecu oktobru pripravili tudi Dan odprtih vrat, kjer občanom pokažemo našo opremo, dom in jim damo kakšen koristen nasvet.

Žal pa v lanskem letu ni šlo brez naših interventnih posredovanj. V leto 2015 smo v večini operativni gasilci neprostovoljno vstopili skupaj med gašenjem velikega požara, ki je zajel stanovanjsko hišo na Mestnem trgu dobro uro pred polnočjo. Že kmalu v začetku leta 2015 smo imeli še eno veliko in zelo zahtevno intervencijo. Zagorelo je v delavnicah podjetja CSS. Zaradi hitre širitve dima je v prvem nadstropju ostalo ujetih 27 ljudi, katere smo gasilci reševali preko lestev in po stopniščih. Zaradi velikega števila ljudi, ki so se zastrupili z ogljikovim monoksidom smo pripeljali tudi prikolico za množične nesreče in nudili pomoč reševalcem pri aplikaciji kisika ponesrečencem. S hitrim in učinkovitim posredovanjem štirih gasilskih enot se je intervencija k sreči končala dobro za večino udeleženih in smo s tem preprečili kakšno večjo katastrofo.

Žal to ni bila edina intervencija v lanskem letu, kljub temu da, nam je narava v letu 2015 kar prizanesla in nismo v naših koncih bili podvrženi kakšnemu ekstremnemu vremenskemu pojavu smo preko leta zabeležili 51 intervencij. Tako smo posredovali ob sledečih dogodkih:

INTERVENCIJE
naziv število sodelujoči ure
ČRPANJE VODE 5 21 25,7
DIMNIŠKI POŽAR 5 69 128,5
ODPIRANJE VRAT 2 18 8,0
ODSTRANJEVANJE OLJNIH MADEŽEV 1 4 2,0
ODSTRANJEVANJE NEVARNIH ŽIVALI (OSE, SRŠENI) 5 27 42,9
POMOČ REŠEVALCEM 2 16 10,0
POŽAR KONTEJNERJA 2 10 5,0
POŽAR NA OBJEKTIH ZA KMETIJSTVO, ... 1 13 56,6
POŽAR NA STANOVANJSKIH OBJEKTIH 5 62 67,7
POŽAR V INDUSTRIJI 3 38 80,2
POŽAR V NARAVI 5 30 23,9
TEHNIČNA POMOČ 5 24 31,8
REŠEVANJE ŽIVALI 1 5 13,3
LAŽNE PRIJAVE 2 14 6,2
ISKALNE AKCIJE 3 37 75,6
POŽAR NA PREVOZNIH SREDTVIH 2 25 13,1
NEVARNE SNOVI 1 11 15,4
NUS 1 12 27,2
SKUPAJ 51 436 633,1


Poleg znanja je za uspešeno interveniranje potrebna tudi ustrezna tehnika. V strategiji gasilskega poveljstva občine Škofja Loka smo si za dosego ustrezne opremljenosti enot zadali cilj nabave nove avtocisterne, katero smo dobili v uporabo v mesecu februarju 2015. Vozilo je namenjeno za podporo z vodo napadalnim vozilom na požarnih intervencijah. Zaradi večnamenske nadgradnje pa lahko z njim posredujemo tudi samostojno na raznih tehničnih intervencijah kot so snegolom, žled, požari v naravi, odstranjevanju nevarnih živali ali podobnih elementarnih nesrečah. Celotno investicijo osnove vozila, se pravi vozila brez opreme je financirala občina Škofja Loka preko proračunskih sredstev, ki so namenjene za investicije gasilskih enot. Cena vozila znaša 226.611,78 EUR. Opremo za vozilo smo financirali iz lastnih sredstev in s tem investirali v varnost občanov preko 25.000 EUR sredstev, ki jih težko pridobimo z organizacijami veselic in raznosom koledarjev. Poleg teh sredstev smo posodobili kar nekaj operativne opreme, od GPO Škofja Loka pa na novo opremili operativne gasilce z lahkimi intervencijskimi oblekami za gašenje gozdnih požarov ali tehnično posredovanje.

Poveljnik gasilske operative
Anže Rebec

 
 
 
domov   |   o društvu   |  novice   |  operativa   |  mladina   |  fotogalerije   |  donatorji
PGD Stara Loka © 2011, št. obiskovalcev: 247.782